Przejdź do treści

Miejski Zarząd Nieruchomości

DL.4251.41.2019.AM Wymiana wyłazów na dach Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Poznańskiej 14-28 w Jastrzębiu-Zdroju.

Status zaproszenia: Unieważniony
Data publikacji: 2019-08-22
Data składania ofert: 2019-08-30

Wynik:

Ogłoszenie wyników postępowania DL.4251.41.2019.AM
Szczegółowe informacje zawarte są w Ogłoszeniu wyników postępowania.

Do pobrania:
Ogłoszenie wyników postępowania.pdf
Osoba wprowadzająca dokument: Kamil Szczepanik

 
Do pobrania:
Zestawienie ofert cenowych.pdf
Osoba wprowadzająca dokument: Kamil Szczepanik

 
Do pobrania:
Zaproszenie do złożenia oferty.pdf
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.pdf
Przedmiar robót.pdf
Osoba wprowadzająca dokument: Kamil Szczepanik