Przejdź do treści

Miejski Zarząd Nieruchomości

DL.4251.35.2019.DI Remont kominów, naprawa i malowanie obróbek blacharskich wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Morcinka 17 w Jastrzębiu-Zdroju

Status zaproszenia: Unieważniony
Data publikacji: 2019-07-26
Data składania ofert: 2019-08-05

Wynik:
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania DL.4251.35.2019.DI
Szczegółowe informacje zawarte są w Ogłoszeniu o unieważnieniu postępowania.

Do pobrania:
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.pdf
Osoba wprowadzająca dokument: Sebastian Matuszak

 
Do pobrania:
Zestawienie ofert cenowych.pdf
Osoba wprowadzająca dokument: Sebastian Matuszak

 
Do pobrania:
Zaproszenie do złożenia oferty.pdf
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.pdf
Przedmiar robót.pdf
Osoba wprowadzająca dokument: Marek Chlipała