Przejdź do treści

Miejski Zarząd Nieruchomości

DL.4251.33.2019.DI Wymiana rynien i rur spustowych wraz z robotami towarzyszącymi na dachu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Moniuszki 18-20 w Jastrzębiu-Zdroju

Status zaproszenia: Zakończony
Data publikacji: 2019-07-25
Data składania ofert: 2019-08-02

Wynik:

Ogłoszenie wyników postępowania DL.4251.33.2019.DI
Szczegółowe informacje zawarte są w Ogłoszeniu wyników postępowania.

Do pobrania:
Ogłoszenie wyników postępowania.pdf
Osoba wprowadzająca dokument: Kamil Szczepanik

 
Do pobrania:
Zestawienie ofert cenowych.pdf
Osoba wprowadzająca dokument: Sebastian Matuszak

 
Do pobrania:
Zaproszenie do złożenia oferty.pdf
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.pdf
Przedmiar robót.pdf
Osoba wprowadzająca dokument: Marek Chlipała