Przejdź do treści

Miejski Zarząd Nieruchomości

Dl.4251.52.2019.DI Remont kominów, naprawa i malowanie obróbek blacharskich wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Morcinka 17 w Jastrzębiu-Zdroju

Status zaproszenia: Zakończony
Data publikacji: 2019-09-13
Data składania ofert: 2019-09-20

Wynik:

Ogłoszenie wyników postępowania Dl.4251.52.2019.DI
Szczegółowe informacje zawarte są w Ogłoszeniu wyników postępowania.

Do pobrania:
Ogłoszenie wyników postępowania.pdf
Osoba wprowadzająca dokument: Kamil Szczepanik

 
Do pobrania:
Zestawienie ofert cenowych.pdf
Osoba wprowadzająca dokument: Marek Chlipała
 

Do pobrania:
Zaproszenie do złożenia oferty.pdf
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.pdf
Przedmiar robót.pdf
Osoba wprowadzająca dokument: Marek Chlipała