Przejdź do treści

Miejski Zarząd Nieruchomości

Zadania

Zadania finansowane z budżetu państwa

Dofinansowanie BGK do budynku komunalnego – Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Brzechwy 4/7 w Jastrzębiu-Zdroju

Gmina Jastrzębie-Zdrój uzyskała finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego. Dofinansowanie zostało przyznane na realizację zadania pn. „Remont 8 lokalu mieszkalnego przy ul. Brzechwy 4/7 w Jastrzębiu-Zdroju”. Wartość bezzwrotnego dofinansowania opiewa na 80% poniesionych kosztów na remont pustostanu. Wartość zadania: 68 213,62 zł w tym dofinansowanie: 54 570,89 zł Zakończenie realizacji inwestycji: sierpień 2023 r.

Dofinansowanie BGK do budynku komunalnego – Remont 8 lokali mieszkalnych (pustostanów) w Jastrzębiu-Zdroju

Gmina Jastrzębie-Zdrój uzyskała finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego. Dofinansowanie zostało przyznane na realizację zadania pn. „Remont 8 lokali mieszkalnych (pustostanów) w Jastrzębiu-Zdroju”. Wartość bezzwrotnego dofinansowania opiewa na 80% poniesionych kosztów na remont pustostanu. Wartość zadania: 595 983,18 zł w tym dofinansowanie: 476 786,54 zł Zakończenie realizacji inwestycji: wrzesień 2023 r.