Przejdź do treści

Miejski Zarząd Nieruchomości

DL.4221.5.2020.AM Rozbudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania garażu na pomieszczenie biurowe przy ul. 1 Maja 55 w Jastrzębiu-Zdroju.

Status przetargu: Unieważniony
Data publikacji: 2020-03-17
Data składania ofert: 2020-04-01

Wynik:
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania DL.4221.5.2020.AM
Szczegółowe informacje zawarte są w Ogłoszeniu o unieważnieniu postępowania.

Do pobrania:
03.04.2020
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.pdf
Osoba wprowadzająca dokument: Marek Chlipała
 

Do pobrania:
01.04.2020
Informacja z otwarcia ofert.pdf
Osoba wprowadzająca dokument: Kamil Szczepanik

 
Do pobrania:
17.03.2020
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf
Dokumentacja.zip
Osoba wprowadzająca dokument: Kamil Szczepanik