Przejdź do treści

Miejski Zarząd Nieruchomości

DL.4231.4.2019.AD Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie placyku gospodarczego do gromadzenia odpadów wraz z wykonaniem wiaty śmietnikowej dla budynków użytkowych przy ul. Zielonej 16-18-20

Status zaproszenia: Zakończony
Data publikacji: 2019-01-22
Data składania ofert: 2019-01-29

Wynik:
Ogłoszenie wyników postępowania DL.4231.4.2019.AD
Szczegółowe informacje zawarte są w Ogłoszeniu wyników postępowania.

Do pobrania:
Ogłoszenie wyników postępowania.pdf
Osoba wprowadzająca dokument: Marek Chlipała
 

Do pobrania:
Zestawienie ofert cenowych.pdf
Osoba wprowadzająca dokument: Marek Chlipała
 

Do pobrania:
Zaproszenie do złożenia oferty.pdf
Założenia do projektowania.pdf
Mapa.pdf
Osoba wprowadzająca dokument: Marek Chlipała