Przejdź do treści

Miejski Zarząd Nieruchomości

DL.4231.43.2019.DI Wykonanie przeglądów technicznych w budynku użytkowym przy ul. Świerklańskiej 72 w Jastrzębiu-Zdroju (Przedszkole)” z podziałem na zadania

Status zaproszenia: Zakończony
Data publikacji: 2019-09-26
Data składania ofert: 2019-10-04

Wynik:
Ogłoszenie wyników postępowania DL.4231.43.2019.DI
Szczegółowe informacje zawarte są w Ogłoszeniu wyników postępowania.

Do pobrania:
Ogłoszenie wyników postępowania.pdf
Osoba wprowadzająca dokument: Marek Chlipała
 

Do pobrania:
Zestawienie ofert cenowych.pdf
Osoba wprowadzająca dokument: Kamil Szczepanik

 
Do pobrania:
Zaproszenie do złożenia oferty.pdf
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.pdf
Wzory protokołów.zip
Osoba wprowadzająca dokument: Kamil Szczepanik