Przejdź do treści

Miejski Zarząd Nieruchomości

DL.4231.8.2019.AD & DL.4251.8.2019.AD Sukcesywne usuwanie śniegu oraz sopli i nawisów śnieżnych z połaci dachowych, rynien, balkonów i pozostałych elementów budynków oraz oblodzeń rur spustowych

Status zaproszenia: Unieważniony
Data publikacji: 2019-02-04
Data składania ofert: 2019-02-11

Wynik:
Unieważnienie postępowania DL.4231.8.2019.AD & DL.4251.8.2019.AD
Szczegółowe informacje zawarte są w Unieważnieniu postępowania.

Do pobrania:
Unieważnienie postępowania.pdf
Osoba wprowadzająca dokument: Marek Chlipała
 

Do pobrania:
Zaproszenie do złożenia oferty.pdf
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.pdf
Osoba wprowadzająca dokument: Marek Chlipała