Przejdź do treści

Miejski Zarząd Nieruchomości

DL.4251.6.2019.AD Remont klatek z wymianą stolarki okiennej na klatkach schodowych i w piwnicach oraz wymianą drzwi do piwnic w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Żeromskiego 1-3 w Jastrzębiu-Zdroju wraz z wszystkimi robotami towarzyszącymi