Przejdź do treści

Miejski Zarząd Nieruchomości

DL.4251.7.2019.AD Okresowa kontrola i ocena stanu technicznego elementów budowlanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz w obiektach małej architektury przy budynkach Wspólnot Mieszkaniowych – przegląd roczny

Status zaproszenia: Zakończony
Data publikacji: 2019-02-13
Data składania ofert: 2019-02-21

Wynik:
Ogłoszenie wyników postępowania DL.4251.7.2019.AD
Szczegółowe informacje zawarte są w Ogłoszeniu wyników postępowania.

Do pobrania:
Ogłoszenie wyników postępowania.pdf
Osoba wprowadzająca dokument: Marek Chlipała
 

Do pobrania:
Zestawienie ofert cenowych.pdf
Osoba wprowadzająca dokument: Marek Chlipała
 

Do pobrania:
Odpowiedź na zapytanie do Zaproszenia oraz Modyfikacja Zaproszenia.pdf
Osoba wprowadzająca dokument: Marek Chlipała
 

Do pobrania:
Zaproszenie do złożenia oferty.pdf
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.pdf
Wzór protokołu – przegląd roczny.pdf
Załącznik nr 1A – druk wyceny.pdf
Osoba wprowadzająca dokument: Marek Chlipała